Fotovoltaik ( PV ) SistemlerinTermal Ölçümü

Fiyat Teklifi isteyiniz !
1,00 € vergi hariç


GÖRSELDEKİ ÜRÜNLER KENDİ ÇEKİMLERİMİZE AİTTİR. 

TERMAL KAMERA EKİPMANIMIZ PROFESYONEL SERİ FLİR T420 ( GÖRSELDEKİ ÜRÜN )


TERMOGRAFİ KULLANIMININ YARARLARI ve NEDENLERİ

Pazardaki Düşük Kaliteyi Tespit Etme

Fotovoltaik sistemler başta olmak üzere solar teknolojilere yapılan yatırımlar artmaktadır. Ancak sektör sadece bu konudaki uzmanlardan oluşmaz: giderek artan talebi karşılamak için çok sayıda çapraz-ticaret yapan ve yetersiz nitelikli işletme ortaya çıkmıştır. Sonuçları bugün hala hissedilir: işçilik hataları, sistemden elde edilen düşük enerji verimleri, güvenlik ve yangın riskleri. Ayrıca kalitesiz uygulamalar şirketleri de olumsuz etkiler.

Kalite Güvence ve Garanti

Termografi kullanarak, modül hücrelerin kalite şartlarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmek mümkündür. Yüksek performanslı modüllerin “kalitesiz” modüller tarafından engellendiği yerlerde ayrı modüllerin doğru kombinasyonu uyumsuzlukları önler. Garanti süresinin bitiminden önce yapılacak bir kontrol ile herhangi bir sorunda talep garanti süresi içerisinde karşılanabilir.

Verim Kayıplarını Önleme

Her yeni fotovoltaik sistem, kapsamlı ve ayrıntılı bir verim ve yatırım analizine dayanır. Verim hesaplamaları 20 yıla kadar çıkarılır. Ancak, bu hesaplamalar kötü kurulmuş sistem nedeniyle herhangi bir performans kaybını dikkate almaz. Termografi kullanılarak bu riskten kaçınmak mümkündür. Devreye alma aşamasından, kabul edilebilir belge oluşturmak ve uygun montajın kanıtı olarak termografi kullanılır. Böylece son tüketiciler için herhangi bir sürpriz kalmaz ve kalite güvencesi olur. Bir güneş enerjisi sisteminin verimliliği sıcaklığına bağlıdır dolayısıyla uzun süreli verimi garanti altına almak için düzenli kontroller yapmak önemlidir. Gölgelenme, arızalı hücreler ya da katmanlaşma ör. üretmeden güç tüketimi gibi nedenlerle modüller ısınmışsa, verimlilik Kelvin başına %0.5 düşer. Ortalama standart sıcaklık ile karşılaştırıldığında 10 °C’lik bir sıcaklık artışı %5 daha düşük elektrik verimi demektir.

Tavsiyeler, bir siparişi yerine getirdikten sonra daha fazla müşteriye ulaşmak için özellikle sektördeki mevcut durum göz önüne alındığında önemli bir pazarlama aracıdır. Çünkü sadece memnun bir müşteri profesyonel ve güvenilir bir firmayı tavsiye edecektir.

Verimli Ekstra ve Takip İşleri

Patlama yıllarında, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde fotovoltaik sistem kurma fikri önceliklidir. Sonrasında ise bu sistemlerin düzenli olarak test edilmesi ve bakımı gündeme gelir. Bakım anlaşmaları satış sonrası için diğer bir gelir kaynağı olabilir. Termografi kullanımı, müşterinin uzun vadede fotovoltaik bir tesisin değerini koruyan değerli satış sonrası hizmetler sunmasını sağlar.

Yangından Korunma

Yangından korunmanın önemi giderek artmaktadır. Modern inverter ve elektriksel komponentler gittikçe daha güçlü (yüksek verimli) hale gelmeye başlamıştır, bu nedenle yayılan yüksek düzeyde ısının sonuçları mutlaka dikkate alınmalıdır. Yanlış takılmış veya yetersiz soğutmalı elektriksel komponentler hızlı bir şekilde yangın riski oluşturabilir, özellikle de montaj tabanı yanıcı bir malzemeden yapılmışsa. Dışarıya monte edilen elektriksel komponentler, özellikle hava koşullarına ve UV ışınlarına bağlı olarak çabuk yaşlanır. Aşınmış ya da gevşek elektrik kabloları ve termal düzensizlikler bir termal kamerada açıkça görülür.

Fayda: Zaman Tasarrufu

Termografi, temassız ve görsel bir ölçüm metodudur. Geniş yüzeyli güneş modülleri çok kısa bir sürede taranabilir. Termal düzensizlikler ya da sıcaklık farklılıklarının etkilediği modüller hemen farkedilir, bunlar olası arızaların ilk göstergesidir. Daha önce tüm modül dizileri ayrı ayrı ölçülürken, artık termografi kullanılarak daha sonraki ölçümler için termal olarak dikkat çeken modüllere ve hücrelere konsantre olunabilir (ör. bir karakteristik eğrisi ölçüm cihazı ile).

Fayda: Sigorta Teminatı

Şu ana kadar, fırtınalardan sonra arızalı bypass diyotları belirlemek son derece zordu. Termografi, bu tür hasarları tespit edebilmek için kolay ve hızlı bir araçtır. Arızanın giderilmesi için gereken maliyetler genelde sigorta şirketleri tarafından karşılanır.

Denetimde Güvenlik

Fotovoltaik sistemler, gündüz saatlerinde çalışır. Modern modül dizilerinde, voltaj genelde 1000 V’a kadardır. Bu durum, ölçümleme çalışmalarında elektrik çarpması konusunda önemli bir risk oluşturur. Bu nedenle termografi, güvenli bir denetim yöntemidir, termal görüntüleri her zaman ölçüm nesnesine gerekli mesafeden kaydeder. Böylece güvenli mesafe gereksinimleri kolayca karşılanır.

 

ARIZA GÖRÜNTÜLERİ ve NEDENLERİ

Sıcak Nokta Arama

Gölgeli ya da arızalı modül hücreleri, içeride elektriksel direnç oluşturur. Bu da istenmeyen bir ısınmaya (sıcak nokta) neden olur. Hücre çok fazla ısınarak sadece kendine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda kaplama malzemesine (EVA) ve destek filmine (TPT) de zarar verir. Baypas diyotlar bu etkiyi önler. Ancak, aynı zamanda arızalı ya da uygun olmayan baypas diyotlar (gölgenin az olduğu yerlerde) kontrol edilemeyen sıcak noktalara neden olacaklardır. Gölge, planlama aşamasında dikkate alınmadığı takdirde (ör. binalar ya da ağaçların neden olduğu), modül hücreleri ve baypas diyotlar tüm yıl boyunca kalıcı olarak yükleneceklerdir.

Sıcak Noktalar ve Sonuçları

Sıcak noktaların genellikle iki sonucu vardır:

• Hücreler ya da tüm modül elektrik üretmek yerine tüketmeye başladığından elektrik verimi azalır.

• İstenmeyen elektrik tüketimi hücre ve modüllerin ısınmasına neden olur. Bağımsız hücrelere verdiği zarar ve elektrik verimindeki düşüş bir yana, gerçek bir yangın riskini de doğurur.

 

Termografi ile Sıcak Noktaları Tanımlama

Genel olarak, yaklaşık 600 W/m² gibi bir güneş ışınım yoğunluğu değeri ile fotovoltaik sistemlerin çalışmasındaki hatalar, termal kamera üzerinde rahatlıkla ve hızlı bir şekilde tespit edilebilir. Bu tür sorunların nedenleri:

• Hatalı bypass diyotlar

• Bağlantı hatası ve hücrelerdeki kısa devreler

• Nem penetrasyonu, kir

• Hücrelerdeki ya da modül camındaki çatlaklar

• İşlevsiz ya da bağlantısız modüller

• Uyumsuzluklar, ör. modüllerin farklı kapasiteleri dolayısıyla performans kaybı

• Hatalı kablolama ve gevşek kontaklar

• Aşınma ve yıpranma

Hücreler ve Modüller İçin Arıza Görüntüleri

Termal görüntü arızalı hücreleri ve dizeleri gösteren tipik bir görüntüdür. Görüntüdeki bağlantı noktası aynı zamanda test gerektiren ısınmayı gösterir. Bu mutlaka bir arıza olduğunu göstermez. Bununla birlikte, bağlantı soketleri aşırı ısınabilir, bu nedenle sıcaklık gelişimini gerektiği gibi test etmek gereklidir.

İşlevsiz Modüller

Modüller de işlevsiz olabilir. Bu, yanlış bağlanmış modüller ya da yıpranmış kablolar nedeniyle olabilir. Sıcak olan modül diğerleri ile karşılaştırılarak bu durum bir termal görüntü ile gösterilir.

Delaminasyon

Dış etkenler ya da düşük kalite nedeniyle, EVA koruyucu tabakası ayrılabilir. Hücre nem aldığında korozyona uğrayabilir ve performans kaybı olabilir. Bir termal kamera ile tabakalardaki kusurlar gözle görülür hale gelmeden tespit edilebilir.

Hücre Yırtığı

Mikro-çatlama ve hücre yırtığı taşınması ya da kurulumu sırasında veya dış mekanik etkiler nedeniyle meydana gelebilir. Dış mekanik etkiler de bunun sebebi olabilir. Mikro-çatlaklar kritik değilken, hücre yırtığı performansı düşürebilir.

Elektriksel ve Mekanik Komponentlerin Kontrolü

Hücreler ve modüller dışında, elektriksel komponentler de termografi kullanılarak kontrol edilebilir. Elektriksel iletkenler ve konnektörlerdeki korozyon ya da gevşek kablolar elektrik aktarımında dirence neden olabilir; bu durum sıcaklıktaki önemli bir artış ile farkedilebilir. Bu da, modüllere ek olarak elektriksel ve mekaniksel komponentlerin de kontrol edilebileceğini gösterir:

• Aşınmış bağlantılar ya da konnektörler

• Inverter

• Gevşek bağlantılar

• Aşırı ısınmış bağlantı noktaları